Sort

FS ID
FS 0657
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lepidium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-12-2012
DANSK NAVN
Danish name
karse, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
american
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
VIR67
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
VIR sort der er ingået i forbindelse med Rune B. ´s besøg dér. Sorten er indgået i VIR i 1965.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste