Sort

FS ID
FS 0664
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. vulgare
ACC. DATO
acc. date
08-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
byg, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Amagerbyg
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
VIR K2148
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Gammel dansk sort. Indgået i VIR i 1910 under navnet Arnagerbygg. Repatrieret af Nordgen.
BESKRIVELSE
Description
Småakset 6-radet vårbyg med lang stak.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Spire:
Billede af spire
Til liste