Sort

FS ID
FS 0674
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. vulgare
ACC. DATO
acc. date
26-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
byg, toradet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gammel dansk
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB9449
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Nordgen har fået denne fra en samling af gamle kornsorter fra daværende Landbohøjskolen. Den indgik i deres samling med nr. KVL280.
BESKRIVELSE
Description
2-radet vårbyg. Spinkel, halvhøj.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste