Sort

FS ID
FS 0675
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Hordeum vulgare
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
byg, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stjernebyg fra Færøerne
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB4701
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Færøerne
HISTORIE
History
Nordgen har fået denne sort fra en samling af gamle kornsorter på daværende Landbohøjskolen. Her havde sorten ID-nr. KVL796
BESKRIVELSE
Description
Lav 6-radet vårbyg, med kort tyk stak, landrace.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste