Sort

FS ID
FS 0691
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cyperus esculentus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-03-2014
DANSK NAVN
Danish name
jordmandel
ACCESSIONSNAVN
Accession name
uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ukraine
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Flerårig halvgræs der sætter 1- 2 cm lange spiselige knolde.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste