Sort

FS ID
FS 0774
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Cyperus esculentus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
jordmandel
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Long Sweet
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Indkøbt i 2014 hos deaflora.de af Søren Holt.
BESKRIVELSE
Description
Også kendt som Chufa. Udvikler små stængelknolde med en sød mandel/kokosagtig smag. Kan spises rå efter iblødsætning. Skulle kunne blive 3 cm lange, men det er de aldrig blevet hos udbyderen. Opr: Købt i 2014 hos deaflora.de af Søren Holt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Til liste