Sort

FS ID
FS 0692
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
24-03-2014
DANSK NAVN
Danish name
ribs, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Villa Pax´s røde
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
13-07-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
3 gamle buske fulgte med Villa Pax, Sandholmvej 4, 3450 Allerød, da min storesøster købte det i 1978.
BESKRIVELSE
Description
Sund busk med pænt udbytte af relativt små røde ribs. God kraftig ribssmag, mørkerød saftfarve.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: Jesper Bay
Til liste