Sort

FS ID
FS 0736
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
27-10-2019
DANSK NAVN
Danish name
ribs, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Assedrupgaard 1
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2011
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Den stod i køkkenhaven på Assedrupgaard, da Morten Laursen var lille, (født 1946) – hans mor Christence Baden Laursen, som var født på gården i 1910 har fortalt, at den havde stået der så længe hun kunne huske
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste