Sort

FS ID
FS 0696
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-01-2018
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nakkebølleært
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
12-09-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Frøene stammer fra USA og er kommet til Danmark i 1950erne. Her har de været dyrket først på Sydfyn hos Hans Ivar Christoffersens far. Hans Ivar har taget dem med sig til Borup, hvor han har boet og dyrket dem de sidste 40 år.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste