Sort

FS ID
FS 0699
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
03-02-2018
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Onkel Niels
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB20045
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Blev af "Onkel Niels" bragt til Norge fra Danmark i 1965. Sorten skulle være af gammel sønderjysk oprindelse, men har fra 1965 været dyrket i Norge. Blev i 2008 indsamlet af Norsk Genressurssenter. Vi har fået sorten fra donor, der har den derfra. NordGen har oprettet sorten i SESTO i 2008.
BESKRIVELSE
Description
1,5 - 2 m høj hvidblomstret marvært, med store søde ærter.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste