Sort

FS ID
FS 0704
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Flettehvidløg
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Apoteker
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
21-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2012
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Har været dyrket på samme matrikel i mindst 50 år. Gammel dansk hvidløgssort fra landsbyen Holte på Fyn. Blev afsat til apotekerne i Odense.
BESKRIVELSE
Description
Mikael beskriver dyrkningen således: ”Jeg har altid dyrket dem på samme måde. I august/september sætter jeg en række store fed mellem de nyplantede jordbær, som jeg laver et nyt stykke med hvert år. Hvidløgene visner ned i august og jeg laver så et par ranker, der tørrer udenfor og senere tages ind. Jeg udvælger så nogle store fed til næste år og sætter dem i jordbærbedet. De er noget af det første, der kommer op til foråret og de svigter aldrig.”
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste