Sort

FS ID
FS 0445
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Burgundy
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Typen trives normalt kun varmt klima. Denne klon klarer sig tilsyneladende, selvom løgene er små. Ligger genetisk i skellet mellem slangehvidløg og flettehvidløg.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste