Sort

FS ID
FS 0715
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-07-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Abed Marmor
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2020
ANDEN ID
Other ID
NGB103381
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2015
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Forædlet i Danmark i ca. 1938 på Abed Forsøgsstation.
BESKRIVELSE
Description
Abed marmor er en lav foderært. Ærterne er marmorerede og blomsterne er farvede.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste