Sort

FS ID
FS 0737
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Artiskok-type
ACC. DATO
acc. date
27-10-2019
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Humlebæk
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Historien om Humlebæk hvidløget Så vidt jeg mindes er vi tilbage til ca. 1955-58, da mine forældre havde bygget hus på Gl. Strandvej i Humlebæk, vi flyttede ind i 1954. Smeden, min far, havde købt grunden og dyrkede i haven før huset blev bygget, men byggeriet med fuld kælder ødelagde jorden en del. Jorden i haven sydvest for huset var delt op i den bagerste 1/3 der var frugthaven og den nærmeste 2/3 var køkkenhave nord og syd. De 2 øverste dele blev håndgravet, fra start af min farfar og siden af os 2 drenge. Der blev gravet skiftevis blade med grus, tang og møg (kreaturgødning fra landet) ned – smeden var ikke smålig med det, mindst 10-15 cm hvert år. Smeden var meget påholden og nøjsom - der blev ALDRIG brugt kunstgødning. Det år jorden fik kalk – i rigelige mængder – gik alt bananas, bl.a. porrerne der blev kæmpestore med en diameter på 10 cm. Da vi forlod reden anskaffede Smeden en FARMER BOY med stiv aksel, pladehjul og 4 harvetænder, - alt andet var håndvåben. Hvornår Smeden satte de første hvidløg, ved jeg ikke, måske fik han dem fra Fyn. Han opformerede dem selv og fik så mange, at han, i en god mening, leverede til Humlegården, der var klinik for alternativ kræft-behandling med mange sengepladser. ALT blev dyrket i rigelige mængder. Disse hvidløg var kendt for deres meget rene smag, - og meget af den. Smeden var meget sjældent forkølet mere end hvert 5-8 år – så suttede han på et fed om natten og var hurtigt frisk igen. Da jeg købte hus rundt om hjørnet i 1979, fik jeg en opstarts-håndfuld af hvidløgene og derfra stammer blødnakken ”Humlebæk” (døbt august 2015 ved hvidløgsmødet hos Flemming Pedersen i Humlebæk) og det dyrkes nu videre på Agerup 2 på Samsø. Der er aldrig brugt kunstgødning eller sprøjtemidler ved dyrk-ningen. Der er nu givet hvidløg videre til Frøsamlernes ”bank”, så sorten kan bevares. Smeden, Sven Albertsen, født 1911 på Fyn, var uddannet maskinist, gik i land efter 3. minesprængning i 1942 og startede som selvstændig eget smedeværksted på Humlebæk Havn som han styrede i 60 år. Da han blev 92 år købte jeg værkstedet og førte firmaet videre – flyttede til Krogerup Avlsgård 2004 og i 2008 flyttede vi så til Samsø, med værkstedet ”over gården” herhjemme. Med venlig hilsen Tom Albertsen, Agerup 2, 8305 Samsø.
BESKRIVELSE
Description
Et flettehvidløg af artiskok-type
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste