Sort

FS ID
FS 0982
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvidløg, slange
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Tvetes Sherpa
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
29-08-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Norge
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nepal
HISTORIE
History
Sherpaer fra Nepal - fra en landsby langt fra alfarvej - har engang medbragt dette hvidløg til Norge, hvor de arbejdede med at sætte tørmur, dvs. bygge mur uden mørtel. De har givet hvidløget videre til Halldis Tvetes datter, hvorfra den er vandret til frøsamler Gunn Apeland og videre til Søren Holt.
BESKRIVELSE
Description
Endnu ikke typebestemt. Modner tidligt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste