Sort

FS ID
FS 0750
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Allium cepa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. aggregatum
ACC. DATO
acc. date
10-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
løg, skalotte-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Læsøstammen
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB16538
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2009
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Læsøstammen af skalotteløg. I 1946 kom de første sætteskalotter til Læsø. Det var havebrugskonsulent Gylling som kendte Læsø og dens sandede jord og også kendte ejeren af gården Juelsminde, hvor de første sætteskalotter blev sat. Det blev en stor succes og i løbet af få år blev skalotterne fra gården Juelsminde dyrket på hele Læsø i større eller mindre mængder. I 1948 købte en gårdejer ved navn Axel Andersen sine sætte-skalotter hos Juelsminde. Fra Axel Andersen købte Tage Larsen i 1975 600 kg sætte-skalotter, som han har dyrket lige siden. Det specielle ved dyrkningen på Læsø er at resten af landet skulle sende skalottehøsten ind centralt, hvorefter næste års sætteløg kom retur. De blev altså blandet fra hele landet. Her blev kun Læsø undtaget, pga. fragtomkostningerne. Læsøstammen er altså den eneste rene "uforurenede" stamme i Danmark. "Ved Statens Forskningscenter Årslev på Fyn arbejder Kaj Henriksen, som leder for bl.a. indsamling af gamle bevaringsværdige grønsagssorter til Nordisk Genbank. (I dag, 2009, Gitte Bjørn) I 2001 fik Årslev tilsendt nogle kg. af mine (Tage Larsen) sætteskalotter ”Læsøstammen” til dette formål. Dermed håber jeg de er bevaret for altid." Læsøstammen fik accessionsnavnet Dkallas5 og i NordGen NGB16538. I Frøsamlerne holder vi fast i Tage Larsens navn Læsøstammen. I Årslev/NordGen har man i øvrigt mistet Læsøstammen igen, ligesom Tage Larsen er flyttet fra Læsø, og ikke mere dyrker Læsøstammen. Bemærk: Den svenske accession Potatislök från Läsö FS 0183 er ikke nødvendigvis det samme skalotteløg.
BESKRIVELSE
Description
Klassisk skalotteløg, som lægges tidligt i april. Små sætteløg bliver færre større skalotteløg, store skalotteløg bliver til flere små.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Spire:
Billede af spire
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste