Sort

FS ID
FS 0764
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Beta vulgaris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. alba
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
foderbede
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Gul Eckendorfer
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
13-08-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB16903
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
I handelen i Danmark tilbage i slutningen af 1800-tallet. Materialet er skaffet af Børge Jensen fra USDA/ARS Agricultural Research Service. Fra 1870.
BESKRIVELSE
Description
Stor foderroe med god jordkontakt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste