Sort

FS ID
FS 0775
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mettes jordskok
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
04-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste