Sort

FS ID
FS 0785
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Scorzonera hispanica
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
skorzoner, have-
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skorzoner, Russisk kæmpe
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
15-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste