Sort

FS ID
FS 0832
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malva sylvestris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
katost, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Katost, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Samlet i grøftekant.
BESKRIVELSE
Description
To- eller flerårig. 40-100 cm. Lyserøde blomster. Blomstrer juli-september. Gammel lægeplante, i middelalderen brugt som salatplante.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste