Sort

FS ID
FS 0862
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Malva sylvestris
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ssp. mauritanica
ACC. DATO
acc. date
16-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
katost, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mauritansk katost
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Fotograf: NO Crossland
Plante:
Billede af plante
Fotograf: NO Crossland
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste