Sort

FS ID
FS 0835
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Agrostemma githago
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
klinte, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Klinte, almindelig
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Opr. Kulturbotanisk Have Odense.
BESKRIVELSE
Description
Lyserøde blomster, 50-90 cm. Vild plante, 1-årig, hjemmehørende men sjælden i Danmark, på agerjord og ruderater. Tidligere almindelig ukrudtsblomst i kornmarker. Frøene giftige. Formodes at have en gunstig påvirkning på kornplanters vertikale vækst.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste