Sort

FS ID
FS 0855
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Rosakrone
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
09-01-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB103071
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Tyskland
HISTORIE
History
Tysk sort forædlet af A. Scheibe fra 1975. Kommet til Frøsamlerne fra SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Gråært, foderært. Ca. 1 m. høj. Skal have støtte. Blomster/bælge dannes i store klaser i toppen. Blomsterne er tofarvede, rosa/hvide. Som blomstrende er planten overraskende dekorativ. Gav ikke det store udbytte. Jeg nød oplevelsen af de flotte blomsterklaser. Planten er omtalt som god til hønsefoder.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste