Sort

FS ID
FS 0856
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skånsk gråärt
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Opr. Skånsk indsamlet lokalsort fra SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Omkring 1,6 m høj, med tofarvede blomster. Frøene middelstørrelse, olivengrønne med røde prikker.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste