Sort

FS ID
FS 0858
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Torsdags III
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
NGB2772
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Svensk sort. Det er en selektion fra en landrace som var på markedet fra 1950-79. Den har fået sit navn i anledning af at gule ærter var fast torsdagsspise for de menige i Sverige.
BESKRIVELSE
Description
Hvidblomstret kogeært. Fast i bælgene. Små, men mange bælge.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste