Sort

FS ID
FS 0857
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
15-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Stivo
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
NGB4015
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Opr. NordGen via Simon v. Siebenthal. Svensk sort forædlet i1976 og markedsført i 1980. Tilsyneladende ikke på markedet nu.
BESKRIVELSE
Description
Små, glatte, gule ærter til tørring. 50 cm høj. I 2018 høstet ca 600 ærter = 143 gram, fra 10 planter. Anvendes som andre gråærter og kikærter til humus supper mm.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste