Sort

FS ID
FS 0090
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Mirabell
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Købt 1994 i havecenter nær Berlin som frø fra Egesa.
BESKRIVELSE
Description
Giver hundredvis af ca. 2 cm. lækre søde gule tomater, der hænger i store klaser (ikke ranker). God i drivhus. Indeterministisk.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste