Sort

FS ID
FS 0091
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Moneymaker, Stonor's
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Storbritannien
HISTORIE
History
Traditionel engelsk drivhus- og frilandssort fra 1913.
BESKRIVELSE
Description
Drivhus- og frilandssort. Mellemstore frugter, stort udbytte.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste