Sort

FS ID
FS 0913
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Zea mays
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
majs
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Unity
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
”Flour corn” beregnet til at lave mel af. Har gule og røde kerner. Trivelig. Ikke egnet til at spise som sukkermajs.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste