Sort

FS ID
FS 0916
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lagenaria siceraria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
21-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
kalabas, almindelig flaskegræskar
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Flaskegræskar, almindelig, Lofthouse Landrace
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
19-01-2021
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
USA
OPRINDELSESLAND
Country of origin
USA
HISTORIE
History
Syn. kalabas.
BESKRIVELSE
Description
Har i år givet flere frugter som er blevet modne og hårde, så de kan bruges som rasleinstrumenter. Har flotte store hvide blomster. Hvis de ikke hvert år kan lave modne frugter kan man dyrke dem alene for blomsterne.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste