Sort

FS ID
FS 0946
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Lagenaria siceraria
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
05-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
kalabas, almindelig flaskegræskar
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kalabas, uden sortsnavn
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
30-06-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Købt i en netbutik, selekteret for de sundeste og mest timeglasformede frugter.
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste