Sort

FS ID
FS 0957
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
09-01-2020
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nøgen havre
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
NGB5108
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Doneret af KVL til NordGen - 2006?
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste