Sort

FS ID
FS 0984
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
var. nudisativa
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Nøgen vinterhavre AB
CULTIVAR TYPE
Biological status
Population
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste