Sort

FS ID
FS 0995
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Triticum aestivum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
10-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
hvede, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hvid hvede AB
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Før de moderne hvedesorter blev indført i 1800-tallet, var de jyske landsorter af "hvid hvede" typen, mens man i Østdanmark dyrkede hvede med rødlige kerner.
BESKRIVELSE
Description
Den røde farve i de fleste moderne hvedesorter skyldes bitterstoffer, antioxidanter, i klidlaget. Man sigter kliddet fra under formalingen for at få en hvidere farve og en mildere smag. Bruger man en hvid hvede, mister man den bitre fuldkornssmag og antioxidanterne, men bevarer til gengæld flere mineraler og kostfibre fra kliddet. Anders Borgen har forædlet sorter med god bagekvalitet (fx til kager) og resistens mod stinkbrand.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste