Sort

FS ID
FS 0999
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Avena sativa
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
havre, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Vinterhavre
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
22-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
Vinterhavre er en havresort, der kan tåle at blive sået om efteråret og overvintre. Denne sort er en krydsningspopulation, så den er ikke så ensartet som kommercielle sorter. Har været dyrket i Danmark siden 2009 uden overvintringsproblemer. Vokser langsomt om foråret sammenlignet med anden vitersæd, og kræver derfor kontrol med ukrudtet.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste