Sort

FS ID
FS 0102
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Selandia
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Holland/Tyskland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Dansk drivhustomat fra 1937, repatrieret til Danmark via Holland/ Tyskland.
BESKRIVELSE
Description
Drivhustomat. Modstandsdygtig overfor sygdom, tidlig, stort udbytte, runde velformede frugter. Lidt melede men smager godt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste