Sort

FS ID
FS 0103
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Solanum lycopersicum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-07-2006
DANSK NAVN
Danish name
tomat, almindelig
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Skt. Peter / St. Pierre
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
28-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Storbritannien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Frankrig
HISTORIE
History
Gammel fransk sort.
BESKRIVELSE
Description
Mellemstørrelse tomat. Tidligere end König Humbert som den ligner.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste