Sort

FS ID
FS 1005
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
19-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Årsmødepelargonien
CULTIVAR TYPE
Biological status
Hobbyforædlingsmateriale (B)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2005
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
NO lavede en række frie krydsninger imellem danske slægtspelargonier og svenske ditto. Denne ene viste sig at være værd at bevare. Den blev præsenteret på Frøsamlernes første årsmøde i
BESKRIVELSE
Description
Middel vækst, beholder bladene ved stængelbasis længe. Ikke meget kraftig længdevækst i stænglerne. Skyder nedefra i en ret ung alder. Grønne stængler og bladstilke, blade med meget svag mørkere cirkel, håring svag, med både få halvlange og helt korte hår. Blade <8 og <9 cm i hhv. bredde og længde. Beholder tilsyneladende de ret brede blade, også når den vokser sig stor. Blomstrede allerede første efterår (oktober) med gammelrosa blomster med ca. 2 "rækker" kronblade dvs. enkel, og meget røde blomsterstilke. Gammelrosa i knop - men fremstår broget hvid/rosa som udsprunget, visner tilsidst i hvid med rosa-violette striber/partier. 2. årsblomster fremstår ikke hvid-rosa, men rosa med mørkere årer. Enkeltblomster ret store; Ø=5 cm! og lidt løse idet. 7 blomster i blomsterstand (2.). Meget smuk plante! Blomster 2. år ved midsommer.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste