Sort

FS ID
FS 0705
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
variegata
ACC. DATO
acc. date
27-03-2019
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Hjortsvangpelargonien
CULTIVAR TYPE
Biological status
Familiesort / arvesort
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Pelargonien stammer fra donors arbejde på Amtsplejehjemmet i Brædstrup sidst i '70'erne, hvor en pårørende havde sat den på en gang, og hun der tog et skud.
BESKRIVELSE
Description
Broget-bladet pelargonie med spinkle røde blomster.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste