Sort

FS ID
FS 1008
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Ribes rubrum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
26-07-2020
DANSK NAVN
Danish name
ribs, have
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Futurum
CULTIVAR TYPE
Biological status
Ny/ukendt/undersøges (P)
SIDST RETTET
Latest update
14-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
2020
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
ukendt
HISTORIE
History
Celina Z Wetterstrøm har formidlet kontakten til Gl. Estrup. Vi fik lov til at hente stiklinger i en samling af planter uden navne. Ved hjælp fra Frøsamlernes FB gruppe fik jeg sat sortsnavn på planten.
BESKRIVELSE
Description
Forskellen fra andre ribssorter er bærrenes farve. De er meget mørke, næsten sorte i skyggen. Bærene er lidt mindre en alm ribs.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Blomst:
Billede af blomst
Plante:
Billede af plante
Nærbillede:
Nærbillede
Til liste