Sort

FS ID
FS 1227
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Helianthus tuberosus
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
Draga
ACC. DATO
acc. date
10-01-2022
DANSK NAVN
Danish name
jordskok
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Draga
CULTIVAR TYPE
Biological status
Landrace, traditionel sort (L)
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Nordamerika
HISTORIE
History
'Draga'-jordskokken kom til forskningscentret Årslev i 2002 fra Landbohøjskolen. Oprindelseslandet for denne kultivar er ukendt
BESKRIVELSE
Description
'Draga'-jordskok. Knolden er hvid og rund. Den er velsmagende og anset for at være en af de bedre jordskokker (Kåret i gourmetroot-projektet 2011). 2m høje stængler.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste