Sort

FS ID
FS 1267
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pisum sativum
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
02-05-2022
DANSK NAVN
Danish name
ært
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ohlsens Enke Reform
CULTIVAR TYPE
Biological status
Handelssort, moderne forædlet (CV)
SIDST RETTET
Latest update
02-05-2022
ANDEN ID
Other ID
NGB 102630
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2013
DONOR LAND
Donor country
Sverige
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Forædlet af Ohlsens Enke, sorten kom på markedet i 1952, og udgik af handel igen i 1970erne.
BESKRIVELSE
Description
Lav slikært med meget lyse bælge.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Nærbillede:
Nærbillede
Fotograf: NO Crossland
Til liste