Sort

FS ID
FS 0257
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Kuromame / Hokkaido Black
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
30-12-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
-
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Japan
HISTORIE
History
Sort sojabønne, der oprindelig kommer fra den nordjapanske ø Hokkaido. Opr. SESAM.
BESKRIVELSE
Description
Sorte frø.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste