Sort

FS ID
FS 0258
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
12-08-2006
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ustie
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
29-12-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Storbritannien
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Ukraine
HISTORIE
History
Opr. handelsfrø, Thompson & Morgan. Sorten er skabt på Institute of Agriculture of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences.
BESKRIVELSE
Description
Udviklet til dyrkning i Nordeuropa. Daglængdeneutral, gav en del selv i den dårlige sommer 2004.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste