Sort

FS ID
FS 0669
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Glycine max
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
11-01-2013
DANSK NAVN
Danish name
sojabønne
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Fiskeby-typ XX
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
06-08-2023
ANDEN ID
Other ID
VIR5580
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Rusland
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sverige
HISTORIE
History
Forædlingslinie af Fiskeby-stammen, svensk udviklet sojabønne til det nordiske marked. Indgået i VIR i 1960. Repatrieret i 2011 i forbindelse med Rune Bjerremands besøg i Rusland.
BESKRIVELSE
Description
Ligner meget Fiskeby V, men planten er lidt mindre, og det er udbyttet nok også. Bælgene er samlet i toppen af planten OVER bladene. Bælgene brunlige ved modenhed. Frø meget kugleformede. 1000-kornsvægt målt til 259g.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Frø:
Billede af frø
Fotograf: NO Crossland
Til liste