Sort

FS ID
FS 0340
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Myrrhis odorata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
06-02-2006
DANSK NAVN
Danish name
sødskærm
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sødskærm, glat syn. aniskål, spansk kørvel
CULTIVAR TYPE
Biological status
Vild eller vildtvoksende (W)
SIDST RETTET
Latest update
07-05-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Stammer fra frø samlet i en vild bestand i Herlufsholmskovene, ikke langt fra det gamle skovkloster.
BESKRIVELSE
Description
Flerårig kørvel til skyggefulde steder i haven. Kraftig vækst, både rod, blade og friske grønne frø kan spises. Frøene skal have kulde for at spire. Sås tidligt, helst efterår.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Til liste