Sort

FS ID
FS 0815
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Myrrhis odorata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
14-12-2019
DANSK NAVN
Danish name
sødskærm
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sødskærm, syn. aniskål, spansk kørvel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
16-08-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
2019
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
HISTORIE
History
Anders Bech: Oprindeligt frø fra Frøposen. Mette Petersen: Uvist, fra Frøorgie.
BESKRIVELSE
Description
Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Vil gerne have skygge og fugtig jord. Gror forvildet nogle steder i Danmark. Denne er købt hos Frøposen. Bladene bruges som kørvel, f.eks. i suppe. De umodne frø har en dejlig smag af lakridsbolsjer for børn (og barnlige sjæle). De voksne lægger dem i snaps. NB: Skal sås i efteråret eller det tidlige forår, behøver en kuldeperiode for at spire eller kuldebehandles i køleskab. Frøene spirer langsomt.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste