Sort

FS ID
FS 0433
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Myrrhis odorata
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
28-08-2008
DANSK NAVN
Danish name
sødskærm
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Sødskærm, syn. aniskål, spansk kørvel
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
20-06-2020
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Frø
PRIORITET
Priority
Ikke adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
BESKRIVELSE
Description
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste