Sort

FS ID
FS 0660
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
ACC. DATO
acc. date
30-12-2012
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Ane Skovs Rosenknop
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
10-01-2022
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
Danmark
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Sydafrika
HISTORIE
History
Har fået pelargonien af Lea, hvis oldemor Ane Skov boede i Tåsinge ved Melby. Hun var kontrol-assistent, dvs at hun kontrolerede mælken på gårdene. Hun og hendes mand Niels havde 10 tønder land hvor de havde høns og grise. Niels var daglejer på Valdemar slot. Sammen havde de sønnerne Erling og Hans. Ane blev født i 1880 og døde i 1963. Perlagonien er muligvis af ældre dato.
BESKRIVELSE
Description
Storblomstret rosenknop, med mørke blade uden tydelig zonering.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Ingen billeder
Til liste