Sort

FS ID
FS 0687
VIDENSKABELIGT NAVN
Scientific name
Pelargonium zonale
SUBSPECIES ELLER VARIANT
Subspecies or variant
zonalpelargonie
ACC. DATO
acc. date
11-02-2014
DANSK NAVN
Danish name
pelargonie, rundbladet
ACCESSIONSNAVN
Accession name
Maria Dalgårds pelargonie
CULTIVAR TYPE
Biological status
SIDST RETTET
Latest update
08-01-2023
ANDEN ID
Other ID
FRØ/KLON
Seed/clone
Klon
PRIORITET
Priority
Adoption
DONORÅR
Donor year
DONOR LAND
Donor country
OPRINDELSESLAND
Country of origin
Danmark
HISTORIE
History
Peders forældres pelargonie. Peder har den fra sine forældre, der har den fra Peders mormor Maria Dalgård Larsen. *1897 – død 1978. Hun er født og opvokset i Karby, mellem Karby og Næså. Sandsynligvis er sorten kommet ind i familien endnu tidligere.
BESKRIVELSE
Description
En opret kraftig zonalpelargonie. Lyserød og hvidlige enkle blomster. De enkelte blomster ret store. De visne blomster beholder farven.
EKSTRA VIDEN
More knowledge
BILLEDER
Images
Plante:
Billede af plante
Fotograf: Charlotte Snebæk Poulsen
Til liste